De mondhygiënist

De mondhygiënist

Taken van de mondhygiënist

Preventie is het sleutelwoord voor de mondhygiënist.

Dit betekent dat de mondhygiënist probeert cariës, tandvlees- en kaakbotproblemen te voorkomen.

Daarnaast behandelt de mondhygiënist problemen door curatief in te grijpen.

Dit betekent het uitvoeren van gebitsreinigingen en tandvleesbehandelingen.


Wanneer naar de mondhygiënist?

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

  • Preventieve voorlichting en/of instructie
  • Gebitsreiniging
  • Fluoridebehandeling.
  • Tandvleesbehandelingen (parodontologie)
  • Nazorg

Patiënten kunnen op verwijzing van de tandarts of op eigen initiatief naar de mondhygiënist gaan.


Een mondhygiënist is een op hbo-niveau opgeleide paramedicus die werkzaam is binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is sinds 1997 vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt daarnaast de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist . Het diploma wordt verkregen na het afronden van de 4-jarige hbo-opleiding.